Vilt József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Esztergom, 1736. július 2. – Fertőrákos, 1813. október 4.: római katolikus püspök.

Alsóbb iskoláit Esztergomban és Nagyszombatban, hittudományi tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte 1754–1761-ben. 1761. július 11-én szentelték pappá Nagyszombatban. Káplán Pesten 1761–62-ben, majd szentszéki jegyző Nagyszombatban. A Forgách és a Haller grófok nevelője. Vadkerti plébános 1768– 1778-ban, alesperes 1776-ban, pozsonyi kanonok és a nagyszombati konviktus igazgatója 1778-tól. Esztergomi kanonok 1779 –1806-ban, érseki helynök 1786 –1807-ben, honti főesperes 1787-ben, esztergomi szé-kesegyházi főesperes 1809-ben és szentgyörgymezei prépost. 1799. november 30-ától a főegyházmegye káptalani helynöke, 1800. szeptember 17-étől belgrádi és szemendriai püspök. 1806. június 6-án nevezte ki a király győri püspöknek. A napóleoni megszállás alatt is Győrött maradt. A károk helyrehozatalának költségeit saját vagyonából fedezte. – A győri székesegyház kriptájába temették el. A káptalandombi Borsos-házon emléktábla őrzi nevét.

(Ki. T.)

Műveit ismerteti

SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – EICS p. 555. – Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. p. 390–392., p. 61. – SDJ – EEGYK p. 28–29.

Szakirodalmi rövidítések