Veöreös Jenő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr,1853. február 16. – Győr, 1908. szeptember 9.: ügyvéd.

Szülők: V. Imre, Zánkay Amália. Felesége: Hets Etelka.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd elvégezte Győrött a Jogakadémiát. Huszonöt évesen átvette apja ügyvédi irodáját. Városi képviselő lett, a városi törvényhatóság virilis tagja. Gondnoka a Felső Kereskedelmi Iskolának és a városi Tűzoltó Testületnek. A Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagjává választotta. 1887-ben megszervezte Győrben a Nemzeti Pártot. 1905-ben a Függetlenségi és 48-as Párt híveként kapcsolódott be a politikai küzdelmekbe. A Nemzeti Párt tiszteletbeli elnöke 1908-tól. Az Evangélikus Egyházközség presbitere, konventjének egyik vezető személyisége, az egyházi alapítványi bizottság tagja.

(T. O.)

Művei

  • Nemzeti könyv. A nemzeti igények jogosultságáról és terjedelméről. Győr, 1903.

Felhasznált irodalom

GYH 1939. jún. 11.

Szakirodalmi rövidítések