Vasváry György

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1585 k. – Győr, 1637. augusztus 16.: római katolikus pap.

A nagyszombati papnevelő intézetben tanult, majd a bécsi Papnevelő Intézet bölcseleti hallgatója. 1610-ben esztergomi kanonok, 1614-ben Náprági Demeter győri püspök hívására olvasókanonok, 1616-tól éneklőkanonok. Tisztsége mellett Dallos Miklós püspök helynöke. Megkapta a pápóci prépostságot, amelyhez a rendes kanonoki osztalékon kívül a pápóci, écsi, pázmándi és páli birtokok jövedelme is járt. 1635-ben pécsváradi apáttá nevezték ki. 1636-ban megkapta a nagyprépostságot és a Szentháromság-oltárjavadalmat.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 162., 260., 415., 427. – DGYK p. 57 –58.

Szakirodalmi rövidítések