Vargyasné Petz Vilma

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1852. február 13. – Bp., 1938. február 5.: tanár.

Férje Vargyas Endre.

Elemi iskoláit Győrött végezte, 1871-ben Budapesten kapott tanítónői oklevelet.Győrött magániskolát nyitott, amelyet 1875-ben felső leánynépiskolai osztályokkal bővített. Éneket és gazdaasszonyképzést oktatott. Magánúton polgári iskolai tanári oklevelet és a budapesti Paedagogium – Állami Polgári Iskolai Tanárképzőben zenetanári diplomát szerzett 1879-ben. 1891-ben a budapesti Állami Felsőbb Leányiskola igazgatójává nevezték ki.

(M. I.)

Művei

Reformeszmék leányiskoláink ügyében. Győr, 1887.

Felhasznált irodalom

GYK 1873. febr. 20. p. 69., 1875. aug. 29. p. 3., 1879. jan. 16. p. 3. – PNL – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések