Varga János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szakony, 1851. június 8. – Győr, 1911. március 22.: római katolikus pap, tanár.

1876. július 11-én szentelték pappá. Káplán Fertőfehéregyházán, Sopronban a Szent György-plébánián 1876–82-ben, lelki igazgató a Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézetben 1882–89-ben, aligazgató 1889–93-ban, igazgató a kisebb papneveldében 1893–1902-ben, igazgató a nagyobb papneveldében 1902–1906-ban, székesegyházi tiszteletbeli kanonok 1897-ben, tényleges kanonok 1902–11-ben, címzetes apát 1906-ban. Szerkesztője a Magyarországi Papi Imaegyesület Értesítőjének 1887–93-ban, valamint a Borromaeus című hitszónoklati folyóiratnak 1890–95-ben. Számos prédikációja jelent meg nyomtatásban. Cikkeit elsősorban az Oedenburger Zeitung, a Sopron, a Győri Közlöny, a Népiskolai Lapok tették közzé.

(Ki. T.)

Műveit ismerteti

SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – EMLÉKKÖNYV p. 151. – GYPT p. 270., 355., 364. – GYSZT p. 491. – GYISB p. 95–96, 476–477.

Szakirodalmi rövidítések