Váczy Péter György, márkcsemernyei dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Ruttka, 1904. március 17. – Bp., 1994. szeptember 28.: történész, műgyűjtő.

A középiskolát Kassán végezte. Ezt követően a budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult. 1928-ban doktorált magyar művelődéstörténetből, bölcsészetből és történelmi segédtudományokból. 1937–40 között a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára, 1940–42 között a kolozsvári Magyar Kir. Ferenc József Tudományegyetem, 1942–1968-ig, nyugdíjazásáig a budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem (később ELTE) tanára. 1940-től 1949-ig, kizárásáig az MTA levelező tagja volt. 1989-ben rehabilitálták, 1990-ben az MTA rendes tagjává választották. A kora középkor, középkori magyar történelem jeles szaktekintélyeként tartották nyilván. A 30-as években kezdett műgyűjtéssel foglalkozni. Gyűjteményének gerincét reneszánsz és barokk bútorok, festmények, szobrok, kerámia, üveg- és ötvösmunkák alkotják. Emellett ókori régészeti emlékek, távolkeleti műtárgyak, értékes textíliák is találhatók a kollekcióban. A 250 darabból álló gyűjteményt 1992-ben átvette Győr városa, a Foltányi Miklós és Winkler Gábor tervei alapján felújított Magyar Ispitában (Rákóczi u. 6.) állandó kiállításon láthatók, amely a Városi Művészeti Múzeum Váczy-gyűjteménye néven ismert. Váczy Péter magángyűjteménye 1994. szeptember 15-étől a Városi Művészeti Múzeum törzsgyűjteményének része, 1994. november 11¬étől a Városi Művészeti Múzeum kiállításaként látható.

(B. E.)

Műveit ismerteti

UMIL.

Felhasznált irodalom

N. Mészáros Júlia: Városi Művészeti Múzeum, Győr. Győr, 1988. p 1–9. – 31/1992. (III. 19.) Kgy. sz. határozat a Váczy-gyűjtemény átvételéről =Győr m. j. v. Önkormányzatának Közlönye. 3. (Győr, 1992) 14. p. – Ki kicsoda? Bp., 1992. p. 905. – Győr. Váczy Péter Gyűjtemény. Bp., 1994. p. 20 – Niederhauser Emil: Váczy Péter. 1904 –1994 = Magyar Tudomány 1995/1. p. 102 – 104.

Szakirodalmi rövidítések