Travnik Jenő, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Trencsén, 1894. december 3. – ?, 1941 után: tanár.

1908-ban helyezték Győrbe a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskolába a magyar–német és a francia nyelv tanárának. Történelmet is oktatott. 1910-től a tanári könyvtár őre volt. 1915–16-ban Győrött a Felső Kereskedelmi Iskolában tanította a magyar történelmet. Győrött tagja volt az Irodalmi, Művészeti és Színügyi Bizottságnak, tagjává választotta a Kisfaludy Irodalmi Kör. A Győri Képző- és Iparművészeti Társulat intézőbizottságában is tevékenykedett. Rendszeres bírálója volt a Tankönyvügyi Bizottságnak, és e megbízatásában 11 német nyelvtankönyvnek volt a lektora. Ő dolgozta fel a Győri Püspöki Papnevelő Intézet könyvtárának régi német kéziratos gyűjteményét. 1927-től a Győri Tankerületi Főigazgatóságon dolgozott, de tovább végezte a tanári könyvtár vezetését is. 1932-ben Budapestre helyezték, és 1941. május 30-án a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára lett.

(M. I.)

Művei

  • A színköltészet Börne felfogásában. Bp., 1908.
  • Széchenyi emlékezete. Győr, 1909.
  • A győri Hartlieb-codex. Bp., 1912.
  • Né¬metországi tanulmányutam. Győr, 1913.
  • Német irodalomtörténeti jegyzetek. Győr, 1924.
  • A társtalan költő. Győr, 1928.

Felhasznált irodalom

KIKNT p. 23., 25., 40., 48., 51., 66. – GYNH 1941. május 30.

Szakirodalmi rövidítések