Torkos József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1710. október 30. – Sopron, 1791. február 10.: evangélikus lelkész, tanár.

Atyja T. András.

Iskoláit Győrött, Pozsonyban, Breslauban és1732–1736 között Wittenbergben végezte. Nemcsak teológiai képesítést szerzett, hanem orvosi tanulmányokat is folytatott külföldi tartózkodása idején. 1736. április 30-án megszerezte a teológiai magisteri fokozatot. 1737. július 6-án ordinálta Antoni Sámuel szuperintendens Csetneken. Győrött konrektor, majd rektor 1737–1749 között. Ugyanakkor a gyülekezet egyik lelkésze. 1749-ben megszűnt a nyilvános ev. vallásgyakorlat Győrött, így távoznia kellett. A soproni gyülekezetben szolgált nyugdíjba meneteléig (1784). 1765–1773 között seniora volt a soproni felső egyházmegyének. A teológia mellett matematikával, fizikával, csillagászattal, történelemmel, régészettel, retorikával is foglalkozott.

A Stelczer Lajos utcában található a Torkos-ház.

(M. S.)

Művei

SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Müllner: A Soproni evangélikus Főtanoda története. Sopron, 1857. p. 68., 82. – Luther Naptár 1931. H. n., 1930. p. 138–144. – Hellebronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos család = GYSZ 1934. p. 330–347. – Németh Sámuel: M. Torkos József. 1710–1791. = Soproni Szemle 1942. p. 141–146. – Lelkipásztor 1977. p. 682. – MPETL p. 651. – Evangélikus gyülekezeti Anyakönyvek Győr és Sopron, passim, valamint a vadosfai ker. anyakönyv 1739. április 26-i adata. – Felsőmagyarországi Anyakönyvmásolat 1750 tájáról, az 1671–1741 közötti időszakból, A–95. Győr.-Rusznyák: A soproni evangélikus gyülekezet lelkészeinek élete (kézirat) p. 31. – EEGYK p. 184.

Szakirodalmi rövidítések