Torkos András

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1669 – Győr, 1737. június 17.: evangélikus lelkész.

Fia Torkos József.

Iskoláit valószínűleg Győrött végezte, majd 1692. április 16-án beiratkozott a wittenbergi egyetemre, 1694. október 16-án magisteri fokozatot szerzett. A győri iskolának lett előbb konrektora (1698), majd rektora (1699). 1702-ben rendes lelkipásztorrá választották a győri gyülekezetben, ahol haláláig munkálkodott. 1736-ban püspökévé választotta a Dunántúli Egyházkerület, de hivatalának elfoglalását halála meggátolta. Halála után „a magyar pietizmus atyja” jelzővel illették.

(M. S.)

Műveit ismerteti

SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII. században. Bp., 1898. p. 7. – Eöttevényi Nagy Olivér: A Győr szab. kir. városi ág. h. evang. ker. egyházközség története. Győr, 1904. p. 46. – EE p. 325. – SZINNYEI– Harangszó 1923. p. 138. – DEET 1. köt. p. 365. – Luther Naptár 1931. H. n., 1930. p. 138. – Hellebronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos család = GYSZ 1934. p. 330–347. – Evangélikus Népiskola 1939. p. 358. – MPETL p. 620.

Szakirodalmi rövidítések