Tomaj (1940-ig Trimmel) Ferenc, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1908. július 13. – Győr, 1976. szeptember 15.: jogász.

Szülők: Trimmel Ferenc, Kemény Irén. Felesége: Józsa Eszter.

Születéskori lakhely: Vasút sor 2. 1918-tól 1926-ig a Czuczor Gergely Bencés Főgimnáziumban tanult. 1926-ban Szegeden a Magyar Kir. Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója lett, itt avatták doktorrá. 1930-tól városházi tisztviselő Győrben. Anyakönyvvezető, polgármesteri titkár, majd városi tanácsos. 1938-ban a felvidéki közigazgatás szervezésére küldték, mint a Belügyminisztérium civil tanácsadóját, 1941-ben Erdélybe vitték hasonló feladattal. 1948-ban B-listára került, elbocsátották. Később a Magyar Vagon- és Gépgyárban, majd a Győr-Sopron megyei Statisztikai Hivatalban dolgozott nyugdíjazásáig, 1968-ig. A háború előtt a Győri Szemlében, majd az Arrabona évkönyvben jelentek meg írásai. Győr város utcanévtörténetét kutatta, s tette közzé 1967–1971 között.

(O. H. M.)

Művei

  • Adatok Győr társadalomrajzához. Győr, 1940.
  • Győr népessége Mária Terézia korában. Győr, 1943.
  • Győr thj. város hatóságainak, hivatalainak... címtára 1947. évre. H. n., 1947.

Felhasznált irodalom

GYSZKVPI 7031/48. T/1. határozat. – SZA Győr 693/1908.

Szakirodalmi rövidítések