Teufel, Andreas, Freiherr zu Guntersdorf

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1516 k. – Guntersdorf, 1592. július 15.: győri végvidéki főkapitány.

Régi alsó-ausztriai protestáns nemesi család tagja. 1535-ben I. Ferdinánd király szolgálatában harcolt a schmalkaldeni háborúban, 1552-ben pedig Magyarországon. Ezt követően egy évtizeden át Ferdinánd tiroli főherceg udvarában istállómesteri címet viselt. 1564-ben császári tanácsos lett, 1566-ban testvéreivel együtt bárói címet kapott. Az 1566. évi magyarországi hadjárat idején egy lovasezred parancsnoka. 1575 januárjában a győri végvidék főkapitányává nevezték ki, mely tisztséget néhány hónapos megszakítással (1575. május–szeptember) 1588. április elejéig töltötte be. Ebben az időben fejeződött be a győri vár építése, és a város közvetlen környéke a kelet–nyugati marhakereskedelem egyik csomópontjává vált. Ő volt az első főkapitány, aki a katonai fennhatóság alá tartozó iparosok („német” vargák) számára önálló céhlevelet adott ki. A főkapitányi hatalom erősítése érdekében kísérletet tett arra, hogy a város földesurát, a győri káptalant eltávolítsa székhelyéről és Sopronba telepítse át. A Rábca-szigeten kertet és nyári lakot építtetett.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

CSV p. 147., 151., 158., 164., 168–170., 173., 176., 179–180., 182., 206., 223., 233–236., 241., 256., 260–261.

Szakirodalmi rövidítések