Tengerdi Tivadar

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – ?, 1308 k.: római katolikus püspök.

Külföldi egyetemeken tanult, amit a neve előtt megjelenő „magister” jelző is bizonyít. Már fiatalon jelentős tisztségeket töltött be, volt szebeni, majd fehérvári prépost, IV. László jegyzője, 1286-ban királyi kancellár. IV. László halála után III. András támogatója a királyi trón megszerzésében. Fenenna személyében ő hozott a királynak feleséget Lengyelországból. III. András halála után Károly Róbert trónkövetelését támogatta, akinek haláláig bizalmasa maradt. 1295-től 1308-ig győri püspök. 1297-ben Révfalut kiváltságlevél adományozásával elindította az önálló fejlődés útján. A beköltözőknek egy évig nem kellett földbért fizetniük, és a természetbeni adót közösen róhatták le. Saját bírót választhattak maguknak, aki kisebb ügyekben ítélkezhetett.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

PNL – MNT. – RNL – GYKVÉM p. 91. – SDJ p. 32–34.

Szakirodalmi rövidítések