Tűz Tamás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1916. április 18. – Hamilton, Kanada, 1992. április 7.: római katolikus pap, költő.

Szülők: Makkó Lajos, Farkas Erzsébet.

Születéskori lakhelye: Rét u. 26. Tanulmányait Győrött, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban és a Püspöki Hittudományi Főiskolán végezte. 1939-ben szentelték pappá. Segédlel-kész és hitoktató, 1943-tól tábori lelkész. 1944-től három évet hadifogságban töltött. Utána több községben plébános. 1956-ban elhagyta az országot. Kanadában telepedett le, egy egyházközség lelkésze lett. Diákkori kísérletek után 1939-ben kezdett újra verset írni Harsányi Lajos bátorításával. Első verseit győri lapok, majd a Vigilia, a Magyar Csillag közölte. 1942-től a Kisfaludy Irodalmi Kör tagja lett. 1956 után a magyar emigráns irodalom jelentősalkotó és szervező egyénisége volt. Újabb itthoni megszólalása a Vigilia után a győri Műhelyben volt (1980). Verseskötete: Hét sóhaj a hegyen címmel jelent meg (1987). Külföldön kiadott kötetei közül az Aranyrét utca (1978) sok gyermekkori emléket jelenít meg, honvágyversei és önéletrajzi prózai írásai ismételten utalnak győri emlékeire.

1991-ben Győr város díszpolgárává választotta. – A győri köztemető díszsírhelyén nyugszik.

(G. F.)

Művei

 • 1. Tiszta arannyal. H. n., 1941.
 • Két tenger közt. H. n., 1943.
 • Nyugtalan szárnyakon. Köln, 1959.
 • Egy ország küszöbén. Los Angeles, 1966.
 • Elraboltam Európát. Los Angeles–Chicago, 1968.
 • Tükörben játszik a kéz. Róma, 1970.
 • Válogatott versek. Toronto, 1972.
 • Harmincnapos nászút. Toronto, 1973.
 • Angyal, mondd ki csak félig. Oakville, 1976.
 • Hová tűntek a szita-kötők. Oakville, 1976.
 • Jelen voltam. Ontario, 1976.
 • Aranyrét utca. Toronto, 1978.
 • Égve felejtett álmok. München, 1980.
 • Vihar a pusztán. München, 1980.
 • Szemünktől kék az égbolt. München, 1982.
 • Leheletnyi öröklét. München, 1983.
 • Sose volt hideg orchideák. München, 1983.
 • Nyugtalan tengerszem. (társszerzőkkel) Toronto?, 1984.
 • És most mi lesz kariatida? München, 1985.
 • Két sóhaj a hegyen. Bp., 1987.
 • A szív jogán. Chicago–Toronto–Bp.– Győr, 1993.

Felhasznált irodalom

MIL – Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1981. Bp., 1982. p. 60., 604., 605., 609. – Béládi Miklós¬Pomogáts Béla¬Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. Bp., 1986. p. 6., 31., 39., 59., 77., 166., 195–201., 246., 297., 302., 304., 308., 315–316. – UMIL – Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., 1997. p. 433., 437., 447., 461., 599.

Szakirodalmi rövidítések