Túróczy Zoltán, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Arnót, 1893. október 23. – Győr, 1971. november 22.: evangélikus püspök.

Szülők: Túróczy Pál, Czémus Erzsébet. Felesége: Fehér Erzsébet.

A rozsnyói ág. hitvallású ev. főgimnáziumban érettségizett, 1911-ben a pozsonyi evangélikus teológiai akadémiára iratkozott be. Teológus a Bodelschwing-féle epileptikus szeretetintézményben, Bethelben. 1915. október 22-én ordinálták lelkésszé. Segédlelkész Komáromban és Ózdon. 1917-ben Arnóton, 1923-ban Ózdon lelkész. 1927-től Győrött, 1939-től Nyíregyházán lelkész. Ugyanezen évtől a Tiszai Ev. Egyházkerület püspöke. 1931-től többször járt Finnországban. Kaarlo Rinne finn lelkésszel együtt szervezte meg Budapesten az Első Finnugor Lelkészgyűlést 1937-ben. 1945-ben népbíróság elé állították, amely háborús uszítás vádjával 10 évi fegyházbüntetésre és állásvesztésre ítélte. Kilenc hónap után szabadult, de püspöki szolgálatának újrafelvételét az állam csak 1948 elején engedélyezte. A dunántúli ev. egyházkerület D. Kapi Béla püspök nyugdíjba vonulása után őt választotta püspökévé. Ekkor került vissza Győrbe. 1952-ben nyugdíjba kényszerítették. Lelkészi állást sem tölthetett be. 1956 Forradalmi eseményei után ellátta az Északi Egyházkerület püspöki tisztét, 1957. február 6-án beiktatták az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki tisztébe. 1957 végén az Elnöki Tanács az ún. előzetes hozzájárulást az ő szolgálatához sem adta meg. 1963-ban a helsinki egyetem tiszteletbeli doktorává választotta. Győri lelkészsége alatt bővült az Evangélikus Szeretetház és a Diakonissza Anyaház. Szerkesztette a Harangszó című evangélikus országos hetilapot és az egyházközség évkönyveit. Rövid ideig szerkesztette a Lelkipásztor című lelkészi szakfolyóiratot. Tagja volt a győri dr. Kovács Pál Társaságnak. Utolsó lakhely: Petőfi tér 4. –

A győri köztemető X. parcellájában nyugszik.

(T. O.)

Műveit ismerteti

Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök. Bp. 2002. 2. k. p. 1127–1133.

Felhasznált irodalom

MPETL p. 660–661. – Kovács Géza: Túróczy Zoltán. 1893–1971. = Diakónia 1993/3–4. – HA Győr 1232/1971. – GYISB p. 219–220., 321– 323., 412–413., 742–743. – Magassy Sándor: Ono-masticon... (kézirat). – Martti Voipio: „Álkáá ehkö pahalle vastarintaa”: Piispa Zoltán Túróczy ja Unkarin luterilainen kirkko (kézirat). – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések