Szohurek Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1870. április 24. – Győr, 1945. július 29.: római katolikus pap.

1893. július 6-án szentelték pappá. Káplán Csepregen 1893–94-ben, Győrszigetben 1894– 98-ban, helyettes plébános Győrszemerén 1898-ban, majd ugyanitt plébános 1899– 1914-ben. Lelkipásztor Kisbéren 1914–39-ben, a téti esperesi kerület tanfelügyelője 1909-ben, majd esperese 1922-ben, a komáromi főesperesség főesperes-helyettese 1935-ben. Kormányfőtanácsos 1937-től, győri székesegyházi kanonok 1939-től. A győri székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik.

(Ki. T.)

Művei

  • Szurszum korda. Bp., 1910.

Felhasznált irodalom

Schematismus Diocesesis Jaurinensis. 1940. Győr, 1940. p. 128.

Szakirodalmi rövidítések