Szodfried (Szottfried) Ferdinánd Nándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1819. október 7. – Győr, 1881. január 30.: honvédtiszt.

Szülők: Sz. Mátyás, Schoepf Terézia.

A tullni utásztiszti iskolát végezte el. 1843-tól főhadnagy, 1846-tól a tullni utásziskola tanára. 1848-ban átállt a magyar honvédekhez. A bánáti hadtest utászkari parancsnoka. 1848. október 16-ától őrnagy a honvéd utászkarban, az 1. utászzászlóalj parancsnoka. A szabadságharc bukása után Aradon négyévi várfogságra ítélték. 1852-ben kegyelmet kapott, 1858-ban emigrált. A svájci hadseregben ezredes, majd az olaszországi magyar légióban szolgált. 1862-től az olasz királyi hadsereg katonája, 1869-ban hazatért. A Rába-szabályozási Társulat főmérnöke lett.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1881. febr. 2. p. 3. – Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848– 49. Bp., 1987. p. 77., 313.

Szakirodalmi rövidítések