Szilárd István Béla

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Arad, 1856. december 22. – Győr, 1927. április 17.: főmérnök.

Szülők: Steiner Márton, Dangl Borbála. Felesége: Berger Ernesztin, gyermekeik: Stefánia, Béla, Károly, Alajos, István.

Az egyetemi évek után a Szigetközi Ármentesítő Társulat műszaki vezetője lett. Az 1897-es és az 1899-es nagy árvizek elleni védekezést vezette. Több, 4–9 éves gyermekeknek szóló könyve jelent meg. Mint városi törvényhatósági bizottsági tag, élete végéig részt vett a közgyűlés és a szakbizottságok munkájában. 1910-ben kérte nyugdíjazását. A győri Philantropia szabadkőműves-páholy tagja volt.

Győrben temették el, sírja a köztemető XX. sz. parcellájában van.

(V. B.)

Felhasznált irodalom

HA Győr 317/1927. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések