Szigethy Attila János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kapuvár, 1912. március 10. – Győr, 1957. augusztus 12.: politikus.

Szülők: Sz. Tivadar, Horváth Teréz. Felesége: Kovács Antónia.

A polgári iskola után jegyző Kapuvárott. Az 1930-as évektől a népi írók mozgalmának híve. 1939-ben belépett a Nemzeti Parasztpártba. 1943-ban részt vett a balatonszárszói konferencián, itt került közelebbi barátságba Veres Péterrel. A világháború alatt támogatta az antifasiszta ellenállókat, 1944-től részt vett a Békepárt tevékenységében. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezését vezette, 1947-től a Nemzeti Parasztpárt tagjaként országgyűlési képviselő. Mandátumát 1957-ig megtartotta, noha a kommunista pártba nem lépett be. 1950-től a Győr-Sopron megyei Tanács elnökhelyettese. 1953-ban elkötelezte magát Nagy Imre politikája mellett. 1954-ben a reformok mögé sorakozó Magyar Írók Szövetségének Győri Csoportja őt tekintette irányítójának, októberben a Hazafias Népfront Győr Megyei Szervezetének alelnöke lett. Nagy Imre – átmeneti – bukásával megtört fölfelé ívelő politikai karrierje. Erdei Ferenc a Kistölgyfai Állami Gazdaság igazgatójának neveztette ki. A Hazafias Népfront 1956. október 11¬én megalakult társadalompolitikai és jogi bizottsága egyik alelnökévé választotta. 1956. október 26-ától a Győri Ideiglenes Nemzeti Tanács elnöke. Október 31-én parlamentben tárgyalt Nagy Imrével és Tildy Zoltánnal. A szovjetek november 4-ei támadását követően egy időre visszavonult, így kerülte el a letartóztatást. November közepén tért vissza a városba. Olyan, a kádári hatalom által is elfogadható szervezetet kívánt létrehozni, amelynek segítségével a lehető legtöbbet lehetett volna megmenteni a forradalom eredményeiből. November 4-e után egy ideig a helyi párt-szervezet és a Kádár-kormány is elismerte tevékenységét, a kormány Győr megyei biztosává akarták kinevezni. 1957. május 6-án letartóztatták, néhány nappal később megfosztotta mandátumától a parlament. Május 17-én cellájában öngyilkosságot kísérelt meg. A győri honvédkórházba szállították, másnap kiugrott az ablakon. 1957. augusztus 12-én, harmadik kísérletével vetett véget életének. Utolsó lakhely: Kapuvár, Kossuth L. u. 25. – Győr város 1991-ben díszpolgárává választotta. Alapítvány, emléktábla és utcanév őrzi emlékét.

(Bo. J.)

Felhasznált irodalom

MÉL – Gecsényi Lajos: Perújrafelvétel Szigethy Attiláról = Hitel 1989/12. p. 12–13. – Borbély János: Emlékbeszéd Szigethy Attila koporsója előtt = Hitel 1991/11. p. 21. – K 1991. márc. 23.p. 3., márc. 25. p. 1–2., 1998. aug. 13. p. 3. – Új Magyarország 1995. nov. 4. p. 15. – 1956 2. köt. p. 137., 223., 3. köt. p. 52–53. – GY1956 p. 3–9., 12., 13., 20., 23–30., 32–39., 41–44., 47., 48., 64., 84., 87., 88., 108., 113., 118., 120., 143., 144., 171–173., 175., 194., 232., 239., 246., 249., 256., 258., 259., 270., 272., 273., 281., 284., 318., 334–336., 339., 356., 358., 368., 390., 405., 418., 421., 440., 529., 530., 532., 540–546., 549., 550., 553–556. – EEGYK p. 196., 226–227., 332. – DISZ

Szakirodalmi rövidítések