Szely Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Csepreg, 1842. szeptember 21. – Győr, 1924. július 13.: római katolikus pap, tanár.

Hittudományi tanulmányait a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte 1860 –64-ben. Ezt követően aktuárius az egyházmegyei hivatalban 1864–65-ben. 1865. május 5-én szentelték pappá. Káplán Kisboldogasszonyban 1865–66-ban, tanulmányi felügyelő a Győri Püspöki Nagyobb Papneveldében 1866–67-ben, püspöki szertartó 1867 –71-ben, teológiai doktor 1869-től, püspöki titkár 1871-től, egyházmegyei irodaigazgató 1874 –83-ban, székesegyházi kanonok 1878-tól, a nagyobb papnevelde igazgatója 1883–90-ben, a Boldogságos Szűzről nevezett biersi címzetes apát 1884– 1902-ben, pápóci prépost 1896-tól, apostoli protonotárius 1902-től, püspöki helynök 1905–10-ben. Győr-révfalui házát a szemináriumra hagyta. Több történeti munka szerzője. Egyháztörténeti szempontból különösen jelentős az 1876–77-es győri egyházmegyei sematizmusban megjelent összeállítása a győri kanonokokról. Utolsó lakhely: Erzsébet királyné u. 67.

A győri köztemető X. parcellájában nyugszik.

(G. F.)

Művei

  • Az „1171. évi bakonybéli összeirás” és I. András győri püspöksége. Győr, 1914.

Felhasznált irodalom

MS 1891. p. 474. – GYSZT p. 485. – SDJ – HA Győr 562/1924.

Szakirodalmi rövidítések