Szeliánszky Ferenc Vilmos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gyülevész, 1906. augusztus 17. – Győr, 1975. március 31.: tanár.

Szülők: Szeliánszky Nándor, Mauronich Mária. Felesége: Fekete Erzsébet.

A zalaegerszegi állami főgimnáziumban érettségizett 1924-ben. A Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen 1929-ben matematika, fizika, ábrázoló geometria szakot végzett. Kisvárdán, Szegeden, Szombathelyen tanított, Dunaszerdahelyen majd Léván, később Zalaegerszegen gimnáziumigazgató. 1938-ban bölcsészdoktorrá avatták. 1946 februárjában „B”-listázták. A nagykanizsai piarista, 1947-től a győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Gimnáziumban oktató. 1960-tól a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanára 1967-es nyugdíjazásáig. A Bolyai János Matematikai Társaság győri tagozatának titkára, majd elnöke. 1953-ban Beke Manó-díjban részesült. Utolsó lakhely: Bacsó B. út 28. A Győri Tanítóképző Intézet évkönyve. 1959– 1965. Győr, 1965. p. 25–26. – Kántor Sándorné: Tudós matematikatanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban. 1850–1948. Debrecen, 1986. p. 295–297.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

EEGYK p. 304. – HA Győr 467/1975.

Szakirodalmi rövidítések