Szeghy Szűcs Gergely

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – ?, 1617 u.: városbíró.

A Győr megyei Szerecsen faluból származott egykori jobbágycsalád iparos nemespolgárrá lett tagja. Nagybátyja (Sixtus) a győri püspök udvarbírója, testvére (Ambrus deák) városbíró, megyei adószedő. Ő maga számos esetben a város bírája (1590/1591, 1594, 1600/1601, 1603/1604, 1605/1606), hosszú időn át (1603–1611) vármegyei szolgabíró, 1608-ban országgyűlési követ. 1594 szeptemberében a vár védelmében részt vevő polgárok vezetőjeként kézjegyével látta el a megadásról készült okmányt. 1600 júniusában a katonai megszállás alól felszabadult városba visszatért polgárok vezetője, a város újjáválasztott bírája.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. = A Szent-Benedek-rendi Győri Főgymnasium évkönyve az 1881/82. tanévben. Győr, 1882. p. 141. – GYVT p. 115– 120. – Gecsényi Lajos: Városi önkormányzat Győrött a XVII. században = Arrabona 22–23. köt. Győr, 1986. p. 102–103., 123–124. – Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. Győr, 1995. p. 58.

Szakirodalmi rövidítések