Szauther (Szánther) Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sőréd, 1828. március 25. – Győr, 1883. február 13.: rendőrkapitány.

Fia Szauter Ferenc.

Jogot végzett. 1848. november 13-án hadnagy a 23. honvédzászlóaljnál. 1849. február 24-étől főhadnagy, később dandársegédtiszt. Harcolt Budavár ostrománál. Százados, egyben Kmety tábornok szárnysegéde lett. A világosi fegyverletétel után Törökországba menekült, 1849 őszén hazatért. Közlegényként sorozták be az osztrák hadseregbe. Tízévi szolgálat után tért haza. 1861-től a városi rendőrség főhadnagya. 1867-től rendőrkapitány, tagja a Győr megyei Honvédegyletnek. 1870-től szabadságolt állományú honvéd százados.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1883. febr. 15. p. 2. – KLK p. 569.

Szakirodalmi rövidítések