Szatmári Mester Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – ?, 1508: római katolikus püspök.

Bakócz Tamás öccse.

Ferrarában és Páduában tanult. Hazatérése után a királyi kancelláriához került. 1489-ben királyi titkár lett. Közben 1483–1492 között váci kanonok, pesti főesperes és budai prépost. 1495-től győri püspök. A pápóci prépostságot is birtokba vette. II. Ulászló francia felesége, Anna királynő tolmácsának fogadták, a humanista műveltségű püspök a királynő közvetlen környezetéhez tartozott annak haláláig. Szónoki beszédben és a költészetben is kiváló volt. A győri székesegyház északi részéhez Szent Ferenc tiszteletére építtetett kápolnát, amihez három oltár és egy orgona is tartozott.

(P. A.)

Felhasznált irodalom

Jenei Ferenc: Győr a magyar humanizmus korában = GYSZ 1940. p. 138–139. – SDJ p. 42. – Z. Szabó László: A győri irodalom kistükre. Győr, 1971. p. 22.

Szakirodalmi rövidítések