Szabó Zsigmond

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Komárom, 1845 – Győr, 1907. november 24.: református lelkész.

Szülők: Szabó Zsigmond, Végh Teréz. Felesége: Keszler Gabriella, gyermekeik: Zoltán és Miklós.

A Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Főgimnáziumában érettségizett, ott végezte a Pápai Református Főiskola Theológiai Akadémiáját is. Lelkészi munkáját Deákiban kezdte. Győrött Pereszlényi János utóda lett 1894. szeptember 24-étől. A Győri Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet hitoktatója 10 évig, a főiskolai igazgatótanácsos. 1902-ben a tatai egyházmegyében tanácsbíró, 1904-től zsinati pótképviselővé választották. Utolsó lakhely: Kossuth u. 9.

Az újvárosi temetőben nyugszik.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

DH 1906. nov. 6. p. 1. – Czike Lajos: Szabó Zsigmond nekrológja = Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Főiskolájának évkönyve. Pápa, 1907. 17. évf. 49. sz. p. 875–877. – Karsay Jolán: Búcsú = Gy. M. Kir. Áll. El. Népiskolai Tanítóképző Intézet értesítője az 1907/1908. tanévről. Győr, 1908. p. 4–5.

Szakirodalmi rövidítések