Szabó Kálmán, sziklósi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrszentmárton, 1813. november 13. – Péterháza, 1883. december 24.: ügyvéd, főispán.

Szülők: Szabó Péter, Móró Johanna. Felesége: Kopácsy Mária. Gyermekei: Kálmán, Dénes, Janka, Rozália, Amália.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Kir. Tudomány-Akadémia bölcseleti, és jogi karát végezte el. Ügyvédi vizsgát tett Pesten, és Győrött megkezdte ügyvédi pályafutását. 1842. május 11-étől 1848. június 13-áig megyei főügyész. 1843–44-ben a vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen, 1848. június 13-ától első alispán. 1848. szeptember 17-én Győr vármegye és Győr város honvédtoborzási biztosává, 1848. október 2-án Lukács Sándorral közösen Győr város és vármegye országos kormánybiztosává, majd népfelkelési biztossá nevezték ki. 1849. május 12-én újból a vármegye első alispánja. Még abban a hónapban országgyűlési képviselővé választották. 1861 januárjától ismét első alispán, március 20-ától pedig az öttevényi kerület országgyűlési képviselője. A provizórium idején visszavonult Péterházára. 1859-től a Győri Olvasó Egylet (kaszinó) elnöke, s az árvaszék jogintézője. 1867. április 29-én ismét a megye első alispánjává választották. 1871-ben visszavonulásra kényszerült a Deák-párt győzelme miatt. 1875. április 25-étől Győr vármegye és Győr város főispánja. 1873. november 16-án egyik alapítója a Rába-szabályozó Társaságnak. Hét évig volt a város és a megye főispánja. 1882. február 6-án vonult nyugdíjba. Megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét.

Hamvait a bezi temetőben lévő családi sírbolt őrzi.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1859. dec. 4. p. 387., 1861. márc. 21. p. 89., júl. 4. p. 209., 1875. szept. 16. p. 3., 1886. dec. 30. p. 2. – A Győr megyei Sziklóssi Szabó család története. Győr, 1895. – Tóth László: Népi és alkotmányjogi mozgalmak Győrött 1859– 1861 között = Arrabona 16. köt. Győr, 1974. p. 267. – Dominkovits Péter: Hivatalviselő nemesek, hivatali pályák Győr vármegye tisztikarában 1916 –1848 = Levéltári Szemle 1991/1. p. 3–18.

Szakirodalmi rövidítések