Szabó József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Alsómesteri, 1902. április 2. – Győr, 1986. október 17.: evangélikus püspök.

Felesége: Smikli Alice.

A soproni evangélikus líceumban érettségizett 1922-ben, majd a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán folytatta tanulmányait. 1926-ban ordinálta lelkésszé Kapi Béla püspök. 1927-ben Győrött segédlelkész, majd hitoktató lelkész. Kapi Béla püspök 1929-ben maga mellé vette másodlelkésznek. 1939-ben igazgató lelkész. 1932 és 1948 között szerkesztette Győrött a Harangszó című evangélikus hetilapot, valamint az Evangélikus Naptár évkönyvet. 1948-ban a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke lett Balassagyarmaton. 1952-ben püspöki tisztségéről lemondatták. Igazgató lelkészként azonban tovább szolgálhatott Balassagyarmaton. Rehabilitálására 1956 végén került sor. 1959-ben öt hónapon át Vető Lajos püspököt helyettesítette az Északi Egyházkerületben. Még középiskolás éveiben Hollósy Kálmán irodalomtanárának hatására fordult figyelme a szépirodalom felé. Elkötelezte magát Madách és főműve kutatásának. 1973-ban visszaköltözött Győrbe, s a városnak adományozta gyűjteményét, melyet a Xántus János Múzeumban helyeztek el. Tíz éven át gondozta és gyarapította annak állományát. 1983-ban kapta meg a Nógrád Megyei Tanács által adományozott Madách-díjat. 1984-ben az Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktori címmel ruházta fel. Utolsó lakhely: Kassák L. u. 2.

A győri köztemető X. parcellájában nyugszik.

(T. L.)

Művei

  • Arany javításai Az ember tragédiájában. Palócföld, 1968.
  • Madách-gyűjtemény Balassagyarmaton. Palócföld, 1969.

Felhasznált irodalom

Pásztor Emil: „Az ember tragédiája” néhány Arany János javította soráról. Eger, 1969. – Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Bern, 1987. – Herényi István: Az evangélikus egyház az egyházjogtörténet tükrében 1945–1990. Velem, 1991. – UMIL – Tóth László: Szabó József 1902–1986 = Arabona 37. 1999. p. 365–374. – HA Győr 1839/1986. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések