Szabó István, kisgenészi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pinkamiske, 1862. augusztus 3. – Győr, 1926. június 27.: országgyűlési képviselő, főispán.

Szülők: Szabó István, Szonleitner Vilma. Felesége: Porsch Janka.

A középiskola után a fehértemplomi cs. és kir. Lovashadapród Tisztképző növendéke lett. 1884-ben avatták tisztté. Az 5-ös, a 7-es és a 8-as huszárezrednél szolgált. 1895-ben főhadnagyi rangban leszerelt, és Győrben telepedett le. Politikai pályára lépett. A Katolikus Néppárt programjával 1896-ban a győrszigeti választókerületben nyert mandátumot. Ugyanez évben a Győr szabad királyi város képviselőtestületébe is beválasztották. 1901-ben ismét országgyűlési képviselő lett. Az 1906-os választást már a Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt jelöltjeként a zámolyi választókerületben nyerte meg. Az utolsó dualizmus kori választáskor, 1910-ben is sikerült mandátumát megőriznie. Császári és királyi asztalnok, valamint a Koronás érdemkereszt kitüntetés birtokosa volt. 1917. július 25-étől Győr vármegye és Győr város főispánja. A megye és város történetében főispáni tisztségben ő az első politikus a Függetlenségi és 48-as Kossuth Pártból. A Győri Kerékpáros Egylet elnöke, a Győri Csónakázó Egylet versenyevezőse és vezetőségi tagja, a Győri Korcsolyázó Egylet megalapítója és a Győri Vívó Club szervezője. A Tanácsköztársaság idején a Győri Állami Elemi Tanítónőképző Intézet épületében túszként tartották fogva. 1919. augusztus elején tért vissza a közéletbe. Az 1920-as és 1922-es választásokon ismételten képviselővé választották. Utolsó lakhely: Megyeház u. 37.

Sírja a győri köztemető X. parcellájában található.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

Győr szab. kir. város törvényhatóságának jegyzőkönyve 1896. júl. 14/145., júl. 14/146., 1901. jan. 17/49., 1903. aug. 21/280., 1906. szept. 13/298., 1907. nov. 14/406., júl. 19/208., júl. 25/236., 1917. júl. 25/237., 1918. nov. 28/364. – Győr sz. kir. város és Győr vármegyei útmutató 1915 évre. Győr, 1915. p. 20. – Magyar politikusok 1914 –1929, Bp., 1929. p. 394–395. – Molnár Ernő: Győr a forradalmak korában = Győr: várostörténeti tanulmányok, Győr, 1971. p. 414. – GYVM p. 19., 36., 45., 58., 72., 77., 79., 87., l09., l92., 204. – HA Győr 397/1926. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések