Szabó György (1912-1992)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1912. április 24. – Győr, 1992. május 5.: nyomdász.

Szülők: Szabó Károly, Démi Anna.

Négy polgárit végzett, majd a győri Láng György Nyomdában, később a Győri Hírlap nyomdájában nyomdász. 1932-től tagja a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. A második világháború után rendőrségi nyomozó, 1948-ban szociáldemokrata meggyőződése miatt elbocsátották. 1948 és 1956 között az Öntöde- és Kovácsológyárban meós. 1956. október 28-án a Győr-Sopron megyei Nemzeti Tanács elnökhelyettesévé választották. Jelen volt a Szociáldemokrata Párt újjáalakításakor, október 31-én. November 1-jén Kéthly Annával Bécsbe utazott a Szocialista Internacionálé ülésére. November 4-e után nem tért vissza Magyarországra. Németországban, Münchenben telepedett le, kéziszedőként dolgozott 1977-ig, nyugdíjazásáig.

A győri köztemetőben nyugszik.

(M. E.)

Művei

Felhasznált irodalom

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza. 1945–1985. Bern, 1985. 1. köt. p. 420, 509 – 1956. Az ENSZ különbizottságának jelentése. Bp., 1989. p. 176–178. – 1956 sajtója. Bp., 1989. – Lomax, Bill: Magyarország 1956. Bp., 1989. p. 92–103. – GYSME 1956. Bp., 1991. p. 16–19. – GY1956 p. 25., 26., 37., 41., 42., 84., 172., 532. – CSK – HA Győr 821/1992.

Szakirodalmi rövidítések