Széchy (Salánki) Ágoston

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

15. sz.: római katolikus püspök.

1439-ben kolozsi főesperes és erdélyi kanonok. A bolognai egyetemen jogi tanulmányokat végzett, és megkapta a doktori fokozatot. Erzsébet királyné kancellárja és V. László híve. 1445. november 12¬én kapta meg püspöki kinevezését, de székét csak a következő év júniusában tudta elfoglalni, addig a várost III. Frigyes katonái tartották megszállva. Ágoston püspök és a székeskáptalan 1447-ben 3000 aranyért váltotta vissza Győrt. Ennek következtében a püspök és a káptalan a város földesura lett. Mátyás király megbízásából a váci püspökkel együtt Prágában Podjebradot a csehek királyává koronázta. Ő volt az egyetlen középkori püspökünk, akitől papszentelési bizonyítványt ismerünk. A levéli Szent László-plébániatemplom címére végzett papszentelést a székesegyházban 1455. március 1-jén. A székeskáptalanban megszüntette a 33. kanonoki stallumot, s ennek javadalmából két karkápláni állásthozott létre. Szent Ágoston tiszteletére oltárt emeltetett. Püspöksége idején létesült a ferencesek pápai és tatai, a pálosok városszalónaki kolostora.

(Sz. J.)

Felhasznált irodalom

Jenei Ferenc: Győr a humanizmus korában = GYSZ, 1940. p. 121–142. – SDJ p. 39–40.

Szakirodalmi rövidítések