Szászky Tomka (Tomka-Szászky) János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zólyom, 1694. szeptember 7. – Pozsony, 1762. augusztus 26.: evangélikus rektor.

Besztercebányán, Győrött (1711–1714) és Pozsonyban (1714–1719) Bél Mátyás líceumában végezte tanulmányait. 1719–1721 között Jéna egyetemét látogatta. Hazatérve Győrött az evangélikus iskolában 1721-től konrektorként, 1724-től rektorként működött. 1732-ben Pozsonyba hívták, ahol előbb konrektor, majd 1747-től rektor volt. Jelentős és bátor döntése következtében 1734-ben bevezették Magyarország történelmének oktatását a gimnáziumban. Magyar önképzőkört is alapított. Kiemelkedő értékű a történelem és földrajz területén kifejtett irodalmi munkássága. Számos e tárgykörben megjelent műve közül győri vonatkozású az 1729-ben kiadott Progymnasma című dolgozata.

(M. S.)

Művei

  • Progymnasma de periodo in usum discentium concinnatum. Javrini, 1729.
  • Liber de ritu expolorandae veritatis per iudicium ferri ardentis. Posonii, 1740.
  • Hodegus in Prisci rhetoris Attilam. Posonii, 1745.
  • Introductio in orbis hodierni geographiam. Posonii, 1748.
  • Conceptus introductionis, in notitiam regni Hungariae... Posonii, 1759.
  • Con-ceptus introductionis in notitiam regni Hungariae antiqui et medii aevi. Posonii, 1781.
  • Introductio in geographiam Hungariae antiqui et medii aevi. Posonii, 1781. Hrabovszky: Gymnasiologia... Sopron, 1816. p. 182–185.

Felhasznált irodalom

– Payr Sándor: Fábry Gergely dunántúli evangélikus püspök... Bp., 1894. p. 22. – Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. evangélikus lyceum története. Pozsony, 1896. p. 208., 236., 253., 355–356. – SZINNYEI – MPETL 572. – Győri evangélikus gyülekezeti Anyakönyvek passim, Nemescsói Keresztelési Anyakönyv 1737. ápr. 18.

Szakirodalmi rövidítések