Strasser Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kassa, 1878. május 26. – Győr, 1948. május 9.: tanár.

Szülők: Strasser Béla, Tutkó Alexandra. Felesége: Kohler Irma.

Középiskoláit Kassán a premontrei főgimnáziumban végezte. Budapesten a Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett oklevelet mennyiségtan és természettudományi tárgyakból. 1901-től Kassán az Állami Felsőleányiskola tanára. 1908-ban kapott megbízást a Győri Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola megszervezésére. Az intézet igazgatója nyugdíjazásáig, 1936-ig. 1935-ben tanügyi főtanácsosi címet kapott. A Magyar Mérnök- és Építészegylet győri osztályának főtitkára, az evangélikus egyházközség iskolabizottsági elnöke. Utolsó lakhely: Szent István út. 11.

A győri köztemető XXVIII. parcellájában nyugszik.

(M. I.)

Művei

  • Néhány szó a számtan tanításának módjáról. Kassa, 1904.

Felhasznált irodalom

GYŐR p. 432. – FEJEK p. 144. – A győri m. kir. áll. Apponyi Albert Gróf Leánygimnázium értesítője az 1935/36. iskolai évről. Győr, 1936. p. 17. – A győri m. kir. áll. Apponyi Albert Gróf Leánygimnázium értesítője az 1937/38. iskolai évről. Győr, 1938. p. 511. – Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyve, 1908–1983. Győr, 1984. p. 79–81. – EEGYK p. 72–73. – HA Győr 608/1948. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések