Stádel Károly (Karl Stardl)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1817 – Győr, 1887. március 2.: gépészmérnök.

Atyja: S. József. Fia: S. Károly.

Apja műhelyében tanulta ki a szerszámkovács-mesterséget. 1837-ben kezdte meg a céhlegények számára előírt külföldi vándorútját. 1837–40 között Bécsben Bollinger Sámuel cégénél dolgozott. 1839-ben diplomázott géptanból. 1840–44 között külföldi gyárakban szerzett gyakorlatot. Atyja halála miatt 1844-ben visszatért Győrbe, 1847-ben mestervizsgát tett. Az 1848– 49-es szabadságharc idején üzeme hadianyagokat gyártott, ő maga beállt a győri nemzetőrök közé. A fegyverletétel után a hadbíróság elítélte, majd 1849 decemberében Haynautól kegyelmet kapott. A helytartótanács 1862. április 24¬én engedélyezte számára az „országosan szabadalmazott gyár” megnevezés használatát. 1873 augusztusában a bécsi világkiállításon cséplőgépe és kukoricamorzsolója érdemérmet kapott. Utolsó jelentős beruházása a vas- és fémöntöde létesítése volt 1877-ben. 1883-ban nyugalomba vonult, a gyár vezetését fiára, S. Károlyra bízta.

A győri köztemető II. parcellájában nyugszik. A Rákóczi F. u. 32. sz. alatt emléktábla őrzi nevét.

(B. E.)

Felhasznált irodalom

GYK 1860. okt. 11. p. 325., 1862. szept. 25. p. 308., 1867. ápr. 11. p. 119., 1868. jún. 11. p. 188., 1873. ápr. 3. p. 123., 1874. aug. 30. p. 288–289. – Balázs Péter: Az első győri iparműkiállítás 1846-ban. = Arrabona 5. köt. Győr, 1963. p. 261. – Sinay Jenő: Az első győri gyár története = Arrabona 13. köt. Győr, 1971. p. 313–348. – Veszprémi György: EIVRT Kisalföldi Gépgyár története. Győr, 1983. p. 19–36. – K 1972. okt. 1. – EEGYK p. 175.

Szakirodalmi rövidítések