Späth (Sibay) Gyula

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1883. október 22. ?, 1948 u.: polgármester.

Szülők: S. Gyula, Höfer Erzsébet. Felesége: Vidonyi Anna, gyermekei Gyula és Aliz.

Középiskolai tanulmányait Győrött végezte, Kolozsvárott a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen államtudományi vizsgát tett 1915-ben. 1905. január 1-jétől Győrött közigazgatási gyakornok. Városi tanácsnok és a közigazgatási ügyosztály vezetője. Kiváló sakkmatador, a Győri Sakk-Kör elnöke. Irodalmi munkásságát a győri Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagsággal honorálta 1921-ben. Szépirodalmi alkotásait Sibay Gyula néven jegyezte. 1936. március 28-án Győr polgármesterévé választották. 1940. február 15-én került nyugállományba. Kitűzött céljai közül az utak építése, a szeretetotthon és a kultúra fejlesztése valósult meg. A második világháborút követően Németországban az amerikai megszállási övezetben teljesített szolgálatot.

(B. J.)

Művei

  • A hallgatás tornya. Győr, 1935.

Felhasznált irodalom

GYK 1882. júl. 13. p. 3. – FEJEK p. 78. – GYSZKVKJ 1936.

Szakirodalmi rövidítések