Solti Bertalan

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Temesvár, 1913. március 15. – Bp., 1984. április 8.: színész.

Tizenöt évesen kezdte pályáját Miskolcon, Sebestyén Mihály társulatánál, ahol 1929-től 1934-ig játszott. Sihederszerepekkel kezdte, férfikorában pedig eljátszotta a világirodalom nagy drámai szerepeit. Egyszerűsége és természetessége különösen az 1946 után játszott paraszt- és munkásszerepeiben tűnt ki. Egyetlen pesti évet leszámítva (1962–63) mindig vidéken játszott, de volt színigazgató is. Debrecenben (1946–56), Egerben (1956–58), Békéscsabán (1958– 62), Kaposvárott játszott, és hosszú ideig Győrött volt színész. 1949–1950-ben a Dunántúli Népszínház tagjaként rendezett Győrben, majd 1963-tól 1975-ig meghatározó egyénisége a győri színtársulatnak. 1973-ban nyugdíjba vonult, de 1979 és 1982 között többször fellépett a József Attila Színházban. 1975-ben Győr városa díszpolgárává választotta. Több filmben szerepelt. Kossuth-díjas (1955), Érdemes Művész (1966), SZOT-díjas (1971).

(Cs. E.)

Főszerepei

 • Bánk Bán (Katona József: Bánk bán)
 • Biberach (Katona József: Bánk bán)
 • Csendes Imre (Dobozy Imre (Dobozy Imre: Szélvihar
 • Cyrano de Bergerac (Rostand: Cyrano de Bergerac)
 • Edmund (Shakespeare: II. Richárd)
 • Katz Péter (Hašek: Svejk)
 • Kyeau (Grillparzer: Médea)
 • Lucifer (Madách Imre: Az ember tragédiája)
 • Péter apostol (Madách Imre: Az ember tragédiája)
 • Polonius (Shakespeare: Hamlet)
 • Seres Sándor (Fejes Endre: Rozsdatemető)
 • Színészkirály (Shakespeare: Hamlet)
 • Thisziszasz (Szophoklész: Antigoné)
 • Tudós (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde).

Felhasznált irodalom

MVV 204. p. – MÉL – SZINNYEI – MSZL

Szakirodalmi rövidítések