Smikli Gyula, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Vanyola, 1876. június 6.– Győr, 1953. november 10.: MÁV-felügyelő, győri állomásfőnök.

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1903-ban szerzett államtudományi doktorátust. A Magyar Királyi Államvasutaknál Hegyeshalom állomáson, majd Nagyszentjánoson és Bruck-Királyhidán dolgozott. A győri állomásra 1901. április 8-án nevezték ki. Tíz évig a forgalmi hivatalban működött, majd tizenhét évig főnökhelyettes volt. 1929 áprilisá-tól felügyelői rangban állomásfőnök lett. Az első világháború alatt teljesített szolgálatai elismeréséül az uralkodó a polgári hadi érdemkereszt második osztályával tüntette ki. Részt vett a győri ág. ev. egyház hitéletében is mint presbiter. Tagja volt a Győri Olvasóegyletnek, valamint a Csónakázó Egyletnek. 1933-ban vonult nyugdíjba, 1942-ig a mai Nádor tér 25. sz. alatti területen lévő gyümölcsösében gazdálkodott.

A nádorvárosi köztemető családi kriptájában nyugszik.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

Győri Fejek. p. 112. – Dr. Márton Endréné közlése

Szakirodalmi rövidítések