Skultéty László

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Veszprém, 1838. október 28. – Győr, 1882. december 5.: tanító.

A veszprémi kegyes tanítórendi r. k. főgimnáziumban végzett 1851-ben. Káptalanfán adminisztrátor. 1854-ben Jánosházán, majd Láziban segédtanító. 1858-ban került Győrbe. Itt végezte el a Két Évfolyamú Mesterképző Intézetet, és 1860-ban kinevezett tanítói állást kapott a Győrnádorvárosi Római Katolikus Elemi Leányiskolában. A kamillusoknál a kántori feladatot is ellátta. 1864-től a belvárosi iskolában dolgozott. 1875-ben kapott engedélyt magán-fiútanintézet indítására. Az iskola október 1-jén indult, és az Andrássy út 44-ben működött.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

Holczmann Ferenc: Skultéty László nyilvánossági joggal ellátott négyosztályú elemi magán fiúiskolájának 20 éves története. Győr, 1896. 80 p. – GYH 1925. máj. 26. p. 1.

Szakirodalmi rövidítések