Sinzendorff Fülöp Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1747: római katolikus püspök.

Kölni, salzburgi és olmützi kanonok. 1726. május 5-étől győri püspök. Támogatta az orsolyita apácák győri letelepedését 1726-ban. 1727. november 26-ától bíboros. 1731. április 6-án ő szentelte fel a győri Frigyláda-szobrot. A papnevelő intézetre második emeletet építtetett. Megreformálta a kispapok tanulmányi rendjét. Végrehajtotta a királyi rendeletet, mely a kanonoki stallumokra magyar származásúak kinevezését sürgette. Erélyes volt az egyház jogainak védelmében, eltávolította a más vallású pásztorokat az artikuláris helyek kivételével. Az addig Sopronban működő Streibig nyomdászcsaládot Győrbe telepítette. 1732. szeptember 3-ától boroszlói püspök.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYPT – Odenburger Zeitung 1937. jún. 13. sz. – GYA p. 57–58. – SDJ

Szakirodalmi rövidítések