Sinay Jenő Nándor Aurél

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1932. szeptember 29. – Győr, 1994. augusztus 12.: könyvtáros.

Szülők: Sinay Nándor, Popovici Ilona. Felesége: Patkó Klára.

Születéskori lakhely: Andrássy út 8. Középiskolai tanulmányait a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban kezdte, majd a Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 1951-ben. Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karán, könyvtár szakon végzett. Irodalmi, filozófiai és történelmi stúdiumot is folytatott. Liszt Ferencről készített szakdolgozatát az MTA Könyvtára jutalomban részesítette. Még az államvizsga előtt, 1955-ben Mosonmagyaróvárott a járási könyvtár igazgatója lett. Hat év után Győrött a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár műszaki könyvtári részlegét szervezte meg. Ennek kapcsán alakította ki a megyei könyvtár tájékoztató és bibliográfiai szolgálatát, valamint a helyismereti gyűjtemény alapjait. 1965-től már e gyűjtemény és szolgálat fejlesztésén dolgozott. Irányítása révén jött létre a helyismereti képgyűjtemény és a mikrofilmgyűjtemény, valamint a könyvtár zenei részlege. 1975. január 1-jétől a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, 1981. október 16-ától igazgatója. Éveken át filozófiai és vallástörténeti stúdiumot vezetett. 1992-ben ment nyugdíjba, ugyanekkor nyerte el a könyvtáros-szakma legmagasabb hazai kitüntetését, a Szinnyei-díjat.

A mosonmagyaróvári köztemetőben nyugszik.

(T. L.)

Művei

  • Az első győri gyár története: Kisalföldi Gépgyár 1845– 1970. Győr, 1970.
  • Bibliográfia a győri sajtóban 1946–1961 között Győr-Sopron megye könyvtárairól megjelent cikkekről. Győr, 1971.
  • A Hazafias Népfront 6. Kongresszusa tiszteletére meghirdetett győri szocialista brigádvetélkedő döntőjének forgatókönyve. (társszerző: Pernesz Gyula) H. n., 1976.
  • Győri kulturális krónika 1945–1984. Győr, 1984
  • Győri színházi adattár 1945–1989. Győr, 1989.

Felhasznált irodalom

Könyvtári Minerva. Győr, 1988. p. 139. – Szabó Imréné: Sinay Jenő. 1932–1994. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1994/10. p. 64–67. – Szabó Imréné: Emlékezés Sinay Jenőre = GYT 16. köt. 1995 p. 161–168. – EEGYK p. 302. – GYISB p. 370., 533. – SZA Győr 773/1932. – HA Győr 1471/1994.

Szakirodalmi rövidítések