Simor János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Székesfehérvár, 1813. augusztus 23. – Esztergom, 1891. január 23.: római katolikus püspök.

A középiskola felsőbb osztályait Budán végezte. 1828 szeptemberétől papnövendék Esztergomban, majd a pozsonyi Emericanumban, később Nagyszombatban, végül a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben tanult. 1836. október 28-án szentelték pappá Esztergomban. Terézvárosi káplán, egyetemi hitszónok, 1840 nyarától a Pazmaneumban tanulmányi felügyelő. 1841. december 28¬án avatták doktorrá a bécsi egyetemen. 1842-től Bajnán plébános, négy év múlva az esztergomi Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet tanára. 1848-tól helynöki, majd prímási titkár, 1851-től a bécsi kultuszminisztérium osztálytanácsosa, 1854-től miniszteri tanácsos. 1857. február 20-ától győri püspök. Nagy gondot fordított a katolikus iskolák megújítására, óvodákat, kórházakat alapított, egyházmegyei nyugdíjalapot hozott létre. 1862-ben Győrszigetben zárdát, iskolát és kórházat alapított. 1863-ban Sopronban „Isten Megváltó Nővérei” szerzetesrendet telepített le a szegények gondozására. Nevéhez fűződik a püspökvári házi kápolna, a Szent László-kápolna restaurálása, valamint püspök elődeinek állított közös emlék a katedrális déli oldalhajójában. 1865-től valóságos belső titkos tanácsos. 1867. január 20-ától Magyarország hercegprímása, ő koronázta meg Ferenc Józsefet. Nevéhez fűződik a prímási palota megépítése, a Keresztény Múzeum megalapítása, melyet műgyűjtői tevékenysége révén sikeresen fejlesztett. 1874. január 11-én tette le a bíborosi esküt. Híres volt magánkönyvtára, melynek anyagát a legjobb teológiai, irodalmi, történeti, művészettörténeti művekből gyűjtötte össze. Győrött tér viseli a nevét.

(K. F.)

Műveit ismerteti

PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYK 1860. jún. p. 17., 196., 1861. jan. 20. p. 23., 1862. júl. 27. p. 239., okt. 12. p. 327., 1863. febr. 8. p. 46., aug. 27. p. 276., 1864. április 7. p. 110., 1865. dec. 10. p. 515., 1867. jan. 27. p. 30., febr. 3. p. 39., febr. 14. p. 49–51., jún. 16. p. 191., 1868. márc. 15. p. 87., 1874. jan. 15. p. 23. 1891. jan. 25. – SDJ – SZINNYEI – MN 1922. május 28. – Simor János emlékkönyv. Bp., 1992. 101 p. – GYISB p. 318., 420. – EEGYK p. 329.

Szakirodalmi rövidítések