Silberknoll József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Ság, 1787. július 9. – Győr, 1857. február 2.: római katolikus pap, zenész.

Teológiai tanulmányait Győrött végezte. 1810. július 9-én szentelték pappá. Káplán Csornán, plébános Gyarmaton 1817–45-ben. Bár győri, szemináriumi tanulmányai után vidéken működött, a győri zenészek társaságához tartozott. 1824-ben dalt írt Pázmándi Horváth Endre Ájul szívem fájdalmában kezdetű versére, Győr várának elkelése 1594-ben címmel. A győri középkerület esperese 1845-től. Prinoui címzetes apát, a győri papnevelde igazgatója 1845– 50-ben. Győri székesegyházi kanonok 1845– 57-ben, locsmándi főesperes, soproni főesperes 1850-től, éneklőkanonok. Cikkei a Vallási és Egyházi Tárban jelentek meg.

(Ki. T. – V. V.)

Műveit ismerteti

SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

MS 1891. p. 471. – SZINNYEI – GYSZT p. 477. – GYZ

Szakirodalmi rövidítések