Sikor József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Révfalu, 1827. február 6. – Győr, 1913. június 4.: orvos.

Szülők: Sikor Sándor, Sotik Anna. Felesége: Toldy Irma. Gyermekeik: Jolán, Margit, Béla.

Iskoláit Győrött, Rozsnyón és Nagyváradon végezte. 1847-ben a Királyi Magyar Tudományegyetemen kezdte orvosi tanulmányait. 1848–49-ben honvéd hadnagyként harcolt. Tanulmányait 1854-ben fejezte be, visszatért Győrbe. Ő kezdeményezte a város fásítását. Törvényhatósági taggá választották. A Győri 48-as Honvéd Egylet alapító tagja. A győri Királyi Jogakadémián a törvényszéki orvostan tanára. 1854-től a Vasárnapi Újság rendes munkatársa. A Győri Közlönyben négyszáznál több cikke jelent meg. Utolsó lakhelye: Teleki u. 7.

A győri köztemető III. sz. parcellájában nyugszik.

(O. H. M.)

Művei

  • Imádságos és énekes könyv a’ Katholica isteni szolgálatra (kézirat).
  • Győr várának elkelése (1824). Isten hozott (1829). Libera (1829). Isten veled.
  • A feleség. Pest, 1868.
  • Házasodjunk. Pest, 1868.
  • A nők előnyei. Pest, 1868.
  • Törvényszéki orvostudomány jogászok és orvosok számára. Pest, 1871.
  • A révfalusi honvéd. Gross, 1898.
  • Nők könyve. Bp., 1900.

Felhasznált irodalom

GYH 1913. jún. 6. p. 2., jún. 7. p. 2–3. – HA Győr 392/1913.

Szakirodalmi rövidítések