Sibolti Demeter

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tolna, ? – Győr, 1589. február 17.: evangélikus szuperintendens.

Tolnán, majd 1549-től Temesváron tanult. 1551-től nevelő, 1559-ben beiratkozott a wittenbergi egyetemre. 1561-ben a magyar diákközösség vezetője. 1562-től 1565-ig Gyulán, 1570-ig Csepregen az új iskola rektora. Csepregen és Bécsben Nádasdy Tamás nádor Ferenc fiának nevelője. 1570-től 1574-ig Szencen, 1574–1576 között Jókán tanító. Ordinációja 1576. július 11-én Wittenbergben történt meg. 1576–1578 között Nagyszombat, 1578–1582 között Sempte, 1584-ben Galgóc vagy Detrekő voltak szolgálatának helyei. 1585–1589 között Győr közös protestáns (ev. és ref.) gyülekezetének papja és a Felsődunamellék szuperintendense. Szenci szolgálata idején keresztapja (egyben keresztelő papja) volt az 1574-ben született híres zsoltárfordító Szenczi Molnár Albertnek, akinek később – Győrben – tanítómestere, jótevője és mecénása is lett. Teológiai tárgyú művei közül legjelentősebb a Detrekőn 1584-ben kinyomtatott Lelki harc című irata, amely több kiadást ért meg (Gyulafehérvár, 1632, majd ugyanitt 1643-ban is).

(M. S.)

Művei

  • Vigasztaló könyvecske. Galgócz, 1584.
  • Lelki hartz. GyulaFejérvár, 1632.

Felhasznált irodalom

Hornyászky: Beiträge zur Geschichte evangeli¬scher Gemeinden in Ungarn. Pest, 1867. p. 40., 229. – Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Bp., 1903–1910. 7. köt. p. 20–22. – EE p. 30–31. – Payr Sándor: Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. p. 5. – DEET 1. köt. p. 60., 131., 361., 727– 728., 835–836.- Schulek Tibor: Bornemisza Péter, 1535–1584. Sopron–Győr – Bp., 1939. p. 74., 310., 357–358., 360. – MPETL p. 542. – Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565–1600. Bp., 1977. p. 138., 240., 253., 283–284., 413. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések