Sennyei István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1590 k. – ?, 1635. október 22.: római katolikus püspök.

Káldi György jezsuita bibliafordító ajánlására Kolozsvárról Bécsbe küldték tanulni. 1616-ban szentelték pappá, 1618-tól esztergomi kanonok. 1622-ben megkapta a Szent Istvánról nevezett és a budafelhévízi prépostságot. Még ebben az évben soproni városplébános és boszniai püspök. 1623-tól királyi kancellár. 1624-ben a Bethlen Gáborral kötendő békeokmány egyik szövegezője. 1623-tól 1628-ig váci, majd veszprémi püspök. 1630 márciusától győri főpásztor. Támogatta a jezsuita rendet, segítséget nyújtott a templomépítésben.

A szombathelyi ferences templomban temették el.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

SDJ p. 50–51.

Szakirodalmi rövidítések