Schwarzenberg Ernő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bécs, 1773. május 29. – Győr, 1821. március 14.: római katolikus püspök.

Kilencéves korában javadalmat kapott a kölni káptalanban. Bölcseletet a jezsuitáknál tanult, a teológiát Tobenz Dániel neuschateli kanonok vezetésével végezte. 1792-től lüttichi, 1795-től salzburgi, 1797-től passaui kanonok. 1807. június 26-án szentelték áldozópappá. 1808-tól esztergomi kanonok. 1810-től sasvári főesperes. 1818 szeptemberében a király győri megyés püspökké nevezte ki, a pápai megerősítés után 1819. március 14-én Bécsben szentelték püspökké.

A győri székesegyházban temették el a Szűz Mária-oltár alatti kriptában.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

EICS p. 471. – Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. p. 421. – SZINNYEI GYA p. 62. – SDJ

Szakirodalmi rövidítések