Schwarz Mór, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Csáktornya, 1869. július 6. – Bp., 1934. augusztus 20.: főrabbi.

Szülők: Schwarz Jakab, Freuder Róza. Felesége: Steiner Berta.

A budapesti Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet főgimnáziumában érettségizett. A Királyi Magyar Tudományegyetem filológiai, filozófiai és pedagógiai szakát végezte el, 1893-ban doktori címet szerzett. 1895-ben avatták rabbivá. 1895–1896-ban hittantanár volt. 1896-tól turócszentmártoni rabbi. 1898-tól győri főrabbi. Harminchat éven át volt főpásztor. Nevéhez fűződik a zsidó leányok konfirmálásának meghonosítása. Ő volt Győrött az első rabbi, aki beszédeit mindig magyarul mondta.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1898. szept. 14., 1923. szept. 23. p. 3., szept. 25. p. 2., 1934. aug. 30. – VGYZST – GYIHT p. 22. – GYSZKVKJ 1931. márc. 26. – IT8546/901.

Szakirodalmi rövidítések