Schmikli Béla, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1914. április 4. – Győr, 1988. január 25.: jogász.

Szülők: Schmikli András, Fischer Mária.

Születéskori lakhely: Apáca u. 18. Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen kapott diplomát 1938-ban. 1940-től a győri Közellátási Hivatalban előadó. 1948-tól a Közellátási Hivatal vezetője. 1950-ben az igazgatási osztály megszervezésével és vezetésével bízták meg. Az anyakönyvi, a szabálysértési, a gyámhatósági és a szociálpolitikai ügyekkel foglalkozott. 1975-ben ment nyugdíjba,majd megszervezte és vezette a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyárban a jogsegélyszolgálatot.

A győri köztemetőben nyugszik.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

CSK – SZA Győr 347/1914.

Szakirodalmi rövidítések