Schedius Lajos János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1768. december 20. – Pest, 1847. november 12.: nyelvész, író.

Pozsonyban, Sopronban és Göttingenben tanult. 1790-től az első pesti magyar színtársulat dramaturgja. 1792-től a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen esztétikát, görög nyelvet és irodalmat, pedagógiát oktatott. 1794-ben részt vett Kármán Józseffel az Uránia című. folyóirat megindításában. 1796-tól az Erdélyi Magyar Társaság tagja, ugyanez évtől a pesti egyetem bölcseleti karának dékánja. Szerkesztette a Literarischer Anzeiger für Ungarn (1797–1799) és a Zeitschrift von und für Ungarn (1802–1804) című folyóiratokat. Szoros barátságban állt Kazinczy Ferenccel és Kisfaludy Károllyal. 1802-től a göttingeni, 1805-től a jénai tudós társaságok tagja. 1809-ben ismételten a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem bölcseleti karának dékánja. 1811 –1834 között a pesti evangélikus népiskola és gimnázium felügyelője. 1826-tól a vakok intézetének igazgatósági tagja, 1830-tól királyi tanácsos. 1835-től a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem rektora. Írt magyarul, németül és latinul verseket, bibliográfiai, filozófiai, esztétikai, történeti, társadalmi, földrajzi, gazdasági munkákat. 1836-ban nagy falitérképet adott ki Magyarországról, melyet Blaschnek Sámuel Benjámin pesti földmérő szerkesztett. A Kisfaludy Társaság 1841. március 16-án tagjává, 1842. január 22-én alelnökévé választotta.

(Sz. J.)

Műveit ismerteti

MÉL, PETRIK, UMIL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – MVV p. 204. – MÉL – A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai. 1825–2002. Bp., 2003. 3. k. p. 1109–1110.

Szakirodalmi rövidítések