Sartorius Szabó János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1695. február – Nemescsó, 1756. november 20.: evangélikus lelkész.

Tanulmányait Győrött, Besztercebányán (1712), Pozsonyban (1714) és Jéna egyetemén (1719–1723) végezte. Győrött a Lutherena Eclesia Oskolája konrektora 1723 és 1729 között. 1724. június 24– 25-én ordinálta a Trencsén megyei Miaván Krman (Kraman) Dániel szuperintendens. Ez időtől másodpapi tisztet is betöltött a győri evangélikus gyülekezetben. 1729-ben a kőszegi magyar gyülekezet választotta papjának.

(M. S.)

Műveit ismerteti

PETRIK, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII. század¬ban. Bp., 1898. – SZINNYEI – EE p. 288–310., 370. – MPETL p. 525–526. – Evangélikus gyülekezeti anyakönyvi bejegyzések Győr és Nemescsó. – Nomina ordinatorum in cottuum Trench. Arv. és Lipt. = A Miccsei egyházkerület ordinációs anyakönyve 1610–1729., Kr. 58.

Szakirodalmi rövidítések