Salm, Eck, Graf zu… und Neuburg

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1574. július 9.: győri végvidéki főkapitány.

Német eredetű főnemesi család tagja, nagyapja 1529-ben Bécs védelmének irányítója. A család I. Ferdinánd uralkodása idején már jelentős szerepet játszott a magyarországi hadi eseményekben. Apja nyomdokán haladva 1554-ben a pozsonyi vár kapitányává, majd a vármegye főispánjává nevezték ki. 1561 előtt kapta meg a királyi tanácsosi címet. 1560 februárjában vette át a győri végvidéki főkapitányság irányítását, mely tisztséget haláláig betöltötte. Működése alatt valósult meg – részben az 1566. évi tűzvész nyomán – az erődváros egységes védelmi övezetté való teljes kiépítése. Ekkor készült el a város első „telekkönyvi” felvétele. 1563-ban magyar honosságot kapott. 1571–1574 között a dunántúli kerületi főkapitány funkcióját is ellátta, ami a dunántúli megyei hadakra kiterjedő parancsnoki hatáskört jelentett.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

CSV p. 122., 124–128., 130–131., 134., 136–138., 140., 142–147., 149., 158., 160., 169., 177–179., 181–182., 198., 201–202., 206–207., 226., 232– 233., 241., 245., 256., 268.

Szakirodalmi rövidítések