Sajnovics János, tordasi és kálózi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tordas, 1733. május 12. – Buda, 1785. május 4.: jezsuita szerzetes, nyelvész, csillagász.

A győri Jezsuita Kollégium tanulója 1744 és 1747 között, 1748-ban belépett a rendbe. 1758–1760 között a bécsi udvari csillagvizsgáló intézetben Hell Miksa mellett tanársegéd. 1765-től 1772-ig a nagyszombati obszervatóriumban működött. Hell Miksa mint tolmácsot és matematikust vitte magával Norvégiába az 1769. évi Vénusz okozta napfogyatkozás megfigyelésére. A napfogyatkozás adataiból pontosan kiszámította a Nap–Föld távolságot. A finn (lapp) –magyar rokonságról szóló könyvét Demonstratio címmel adta ki 1770-ben Koppenhágában, rá egy évre hazánkban. A Dán Királyi Akadémia tagjává választotta. Rendjének feloszlatása után a Budai Királyi Akadémia matematika- és csillagászattanára lett.

Győri lakhelyén, a Kazinczy utca 21. szám alatti ún. „Rozália”-házon emléktábla örökíti meg nevét.

(H. S. D.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

MÉL – A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évkönyve. 1626–1976 Győr, 1977. p. 51– 52. – EEGYK p. 116.

Szakirodalmi rövidítések